Make your own free website on Tripod.com

BEBASKAN AL-AQSA

Mengenali Nahu Bahasa Arab & Memahami Al-Quran Secara Harfiah

Halaman Utama
Sejarah Palestin & Masjid Al-Aqsa (dlm B Inggeris)
Boycott Israel
Jadual Kuliah2 / Majlis2 Ilmu
Buku-Buku & Bahan2 Pendidikan
Mengenali Nahu Bahasa Arab & Memahami Al-Quran Secara Harfiah
Multimedia
Berita / Pengumuman
Aktiviti-Aktiviti Masyarakat
Laman-Laman Web Lain
Hubungi Kami
quran_n_arabic.jpg

Assalamualaikum & Ahlan Wa SahlanDi sini kita akan mempelajari sedikit kaedah nahu (grammar) dalam Bahasa Arab dengan matlamat untuk memahami kitab suci Al-Quran secara harfiah. Pelajaran ini adalah pada tahap pengenalan (basics) saja dan sesiapa yang telah belajar Bahasa Arab mungkin akan mendapatinya terlalu mudah.

Konsep2 penting dalam nahu BA adalah seperti berikut:-1.) isim - yakni kata nama (noun)

2.) fiil - yakni kata kerja (verb)

3.) harfu jar - yakni kata sendi (preposition)

4.) na'at - yakni kata sifat (adjective)

5.) masdar - yakni kata kerja terbitan (gerund)

6.) mubtadak - yakni subjek ayat (subject)

7.) khabar - yakni predikat (predikat)Selain daripada apa tersebut di atas, ada banyak lagi istilah nahu dalam BA yang tidak diterjemaah terus ke B Melayu atau B Inggeris, seperti:-1.) mudhaf & mudhaful ilaih

2.) dhamir muttasil

3.) mabni & mukrab (marfuk, mansub, majrur & majzum)

4.) jumlah fi'liah

Pelajaran Pertama

ISIM (Kata Nama)

Newspaper
al-jaridatu al-jadidah (suratkhabar ini baru)

Please get in touch to offer comments and join our mailing list for announcements and special events.

Bebaskan Al-Aqsa is a non-profit organisation for the freedom of Palestine & Masjid Al-Aqsa.